Recepta na udane spotkanie z rodzicami


28 Apr
28Apr

Odpowiedź jest jedna- przygotować się! Rodzice od razu wyczują improwizację. Nie chcę przez to powiedzieć, że improwizacja jest zła. Ale rodzic nie przychodzi do szkoły, aby oglądać "motającego" się wychowawcę. To nie te czasy, kiedy nauczyciel był GURU i było mu wolno prawie wszystko. Oj pozmieniało się.... Otóż dziś, należy wszystko w szczegółach zaplanować. 

Wtedy dopiero spotkanie przyniesie pożądane efekty dla dwóch stron (a właściwie dla trzech: rodzic, nauczyciel- wychowawca i szkoła). Chodzi przy tym o zminimalizowanie stresu i wątpliwości związanych z konieczności kontaktów z rodzicami i przekazywaniu im informacji. A więc co robimy?


Etap I: ZAPLANOWANIE SPOTKANIA:

Nauczycielu określ temat spotkania, jego czas, miejsce, termin i czas trwania oraz przemyśl, jak powinien wyglądać jego plan (harmonogram). Określ cel, zaplanuj czas przewidziany na dyskusję, pytania rodziców. Ustal listę spraw do załatwienia i ułóż wszystko w logiczną całość. Nie skacz z tematu na temat. To nie jest profesjonalne.Etap II: PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA SPOTKANIA:

Dobrym pomysłem może być pisemne zaproszenie (robiłam tak i frekwencja znacznie się poprawiła). Należy przekazać je rodzicom z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nawet wtedy, kiedy terminy spotkań są stałe. Przypomnij rodzicowi o spotkaniu na dzień lub dwa dni przed jego terminem. Przygotuj się merytorycznie - improwizacja nie zrobi najlepszego wrażenia. Zadbaj o materiały, które mogą okazać się potrzebne: karty ocen oraz materiały potrzebne do pracy z rodzicami oraz o salę, w które spotkanie ma się odbyć: można ustawić odpowiednio ławki (aby rodzic nie miał wrażenia, że wcisnął się w ławkę). Chodzi przede wszystkim o to, aby rodzice mogli ze sobą ćwiczyć i rozmawiać. Możesz zapewnić herbatę i ciasteczka.  Dobrze jest przyjść nieco wcześniej, aby sprawdzić ustawienie krzeseł, ławek, działanie rzutnika i innych urządzeń. 


ETAP III: PRZEPROWADZENIE SPOTKANIA:

Każde spotkanie to wizyta dwóch stron - partnerów, którzy zainteresowani są osiągnięciem wspólnego celu - wykształcenie, wspieranie dziecka w jego rozwoju. Wychowawco - stwórz więc odpowiedni klimat, dbaj o swoją postawę i odpowiednią modulację głosu. Wydaje ci się, że można te elementy zbagatelizować? Byłby to wielki błąd. Rodzic nie tylko słucha, co mówisz. On ciebie obserwuje, jest twoją publiką. Odpowiedni nastrój pozwoli na wzbudzenie wzajemnej sympatii. Oczywiste jest, że jak jest "chemia", to wtedy wiele rzeczy idzie łatwiej. Uśmiechaj się, bądź przystępny i wypowiadaj się w sposób klarowny. Nie należy rozwodzić się nad jednym tematem, bo wtedy może zawiać NUDĄĄĄĄ. Spotkanie powinno być dynamiczne. Należy zacząć od informacji o osiągnięciach klasy i sukcesach uczniów. Rodzice powinni czuć się dumni. Nie narzekaj więc przez całe zebranie, zadbaj raczej o wyszczególnienie zalet i stopniowo "przemycaj" mniej radosne informacje. Rób to stopniowo. Nie bombarduj rodzica. To nie Blitzkrieg. Nie chodzi o demonstrowanie sił. Na spotkaniu należy być rzeczowym, powinniśmy zachować spokój (nawet jeżeli temat spotkania jest kłopotliwy i wzbudzający olbrzymie emocje). Od spraw trudnych należy się zdystansować. Kwestie dotyczące złego zachowania i ocen omawiamy spokojnie i bez negatywnych emocji. Słuchaj zawsze tego, co rodzic ma do powiedzenia. Staraj się przy tym zachować swoje stanowisko i przekazuj je w sposób konkretny i opanowany. Warto wpleść czasem jakiś żart. Rozładujesz wtedy sytuację. Pamiętaj jednak, ze musisz znać grupę rodziców, aby nie strzelić gafy. Moderuj spotkanie - to ty jesteś szefem tego spotkania.


Etap IV: EWALUACJA SPOTKANIA:

Na koniec spotkania możesz rozdać rodzicom anonimową ankietę - to nie ma być gigantyczny arkusz A4 z 30 pytaniami. Wystarczą dwa, trzy pytania dotyczące odczuć rodziców. Drogi nauczycielu... jak przeprowadzisz wśród rodziców ankietę, to przeanalizuj ją i wyciągnij wnioski. Wskazane jest, by przedstawić jej wyniki na kolejnym spotkaniu. Rodzice też są ciekawi tych wyników. 

No i tyle. Zebranie nie musi być typową wywiadówką. Spotkanie powinno być konstruktywne. Jego przygotowanie to klucz do sukcesu. Rodzice docenią twój profesjonalizm  i zaangażowanie. Ręczę za to...

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.
This site was built using